Träslag

Abachi

Abachi är ett lättarbetat ljust träslag som har en låg vikt. Träet är dessutom väldigt vattentåligt vilket gör att det inte spricker vid vätskekontakt.

 

Ask

Ask är ljusvitt eller gult trä med viss brunhet i kärnen. Virket är tungt, hårt och segt i jämförelse med andra svenska träslagen. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar.
 

Björk

Medeltungt, medelhårt, segt och måttligt formstabilt vid fuktförändringar.Björken är ljus där fiberstrukturen kan variera från helt slät till mycket flammig. Rödbrunfärgad kärna kan förekomma liksom svarta kvistar. Björkvirke måste hållas torrt, om det utsätts för fukt ruttnar det lätt vilket inte gör det lämpligt för utomhusbruk utan speciell behandling.
 

Bok

Bok är ett tungt, hårt och segt virke. Krymper och sväller vid fuktförändringar. Boken är oftast ångbehandlad och får då en lätt rödaktig ton. Bokvirke måste hållas torrt annars ruttnar det lätt. Bokvirke är inte lämpligt för användning utomhus utan speciell behandling.

Ceder

Cederträ är beroende på art och växtplats gulvitt till brunrött och har en kraftig aromatisk doft. Träet är relativt hårt och har bra rötmotstånd.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke blir svart vid utsättning för fukt under en längre period. Det påverkar dock inte virkets övriga kvaliteter.

Kärnvirke av ek är mycket motståndskraftigt mot röta även i fuktiga miljöer vilket gör eken ytterst lämpligt för utomhusbruk.
 

Körsbär

Körsbärsträ är tungt och hårt och veden har vacker rödgul-brun kärna.
Inga speciella ytbehandlingsproblem är kända. Kontakt med basiska ämnen gör att veden mörknar.
 

Lärk

Lärken blir naturligt impregnerad av hartser, oljor och terpentiner, som gör att trävirket blir mycket motståndskraftigt mot röta. Därför anses timmer av lärk vara speciellt användbart för framställning av produkter som hittills tillverkats av tryckimpregnerat virke.

Lönn

Virket är tämligen lätt att bearbeta men är svårt att klyva. Slitaget på verktyg är måttligt. Goda svarvningsegenskaper. Kvistfritt virke utan fiberstörningar går utmärkt att böja. Lönn har goda limningsegenskaper. Virket är lätt att betsa, polera och impregnera. Med vanliga ytbehandlingsmetoder kan hög kvalitet på ytorna uppnås.

Red Balau

Red Balau växer i Malaysias skogar där det tillämpas selektiv avverkning med naturlig återplanering vilket gör träslaget till ett miljömedvetet alternativ. Träet har ett naturligt skyddande impregnering.

Teak

Virket blir mörkt rödbrunt, hårt, tungt, elastiskt och oljehaltigt, med stor motståndskraft mot väta och angrepp.

Valnöt

Valnötsträ är ett starkt träslag med måttliga fuktrörelser. Det anses ha bra bearbetningsegenskaper med måttligt verktygsslitage. Det är dessutom mycket lämpligt för böjning.